Kommentarer om kurser ved National University of Singapore

Kommentarer fra studenter om kurser ved NUS

MA2202: Omtrent samme arbeidsmengde og tempo som hjemme. Nivået passet fint for 4. semester, i alle fall, men det er mye bevis (er vel egentlig ikke noe annet enn bevis), så 5. semester går nok også greit. Tilsvarer ikke noe emne hjemme akkurat, men gir kanskje en smakebit på MAT2200 ved UiO (ut ifra emnebeskrivelsen).

MA2222: dette kurset er for at jeg skal få fritak fra MAT2700 i Norge. Jeg er ikke helt sikker på hva vi lærer i MAT2700, men jeg regner med at det er et høyere nivå enn MA2222. Grunnen til at jeg mener dette er fordi jeg føler at dette er helt basic matte som vi allerede har hatt ( som tredjeårsstudenter ), og jeg tror dette kurset kan taes av andre enn mattestudenter på NUS (møtt noen studenter som ikke tilhører science fakultetet, men som måtte ta noen fag i andre fakulteter enn deres egen får å kunne "graduate").

ST3246: høyere nivå enn det jeg har vært bort i tidligere, som er STK1100, STK1110, STK1120 og STK1130. Dette kurset er altfor krevende sammenlignet med statistikkkursene jeg har hatt i Norge! De har et mye stødigere grunnlag på ting UiO ikke legger mye vekt på!

ST3242: dette kurset er vel som et vanlig STK kurs.

CS1280: Veldig lett kurs hvis man gjorde det greit i INF1000/INF1010. Er bare et halvt kurs (2 MC), så eksamen kommer midt i semesteret, og det er mange innleveringer underveis. Men de er ganske små og tar ikke så mye tid, i tillegg til at emnet er bestått/ikke bestått. Hvis man har lyst til å lære et ekstra programmeringsspråk, så er dette et greit kurs å ta.

Fra to studenter som var her i semester 4. Våre faglige opplevelser som utvekslingsstudenter ved NUS skiller seg en del fra hva andre utvekslingsstudenter har vært igjennom. Mange utvekslingsstudenter vi har snakket med har valgt å ta færre eller enklere emner ved NUS enn hva de ville tatt ved det universitetet de kommer fra. Dersom man er ute etter å oppleve mye utenom studiene tror vi dette er en god idè. Siden vi begge skal reise igjennom Asia nå i et par måneder, valgte vi heller å prøve å få overlappet de emnene vi ellers ville hatt ved UiO.

Dette semesteret har vi har hatt MA2108, MA3110, MA2216/ST2131, GEK1508 og GEK1524.

Den største utfordringen dette semesteret har vært analysen. Vi var klare over at det kom til å bli ekstra arbeid da vi tok MA3110 og MA2108 samtidig for å få overlappet MAT1300 - Analyse 1 ved UiO. I tillegg til dette viste det seg at arbeidsmengden som kreves per studiepoeng/credit ved NUS er generelt relativt mye større enn ved UiO. At man ikke er vant med opplegget ved NUS skaper også noen ekstra arbeidstimer. Det vil derfor være hensiktsmessig å advare studenter som ønsker å ta emner tilsvarenede MAT1300 - Analyse 1 om at det blir en god del mer arbeid enn de har erfart før. Dette siden normert arbeidsmengde ved UiO ligger på omtrent åtte timer daglig, mens ved NUS har vi ofte måttet jobbe dobbelt så lenge.

Når det gjelder overlapping av STK1100 - Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, var MA2216/ST2131 et godt alternativ, selv om dette emnet tilsvarer kun seks studiepoeng ved UiO.

Alt i alt var dette semesteret for vår del en god opplevelse, noe vi tror det vil bli for fremtidige studenter som er villige til å trappe opp arbeidsmengden fra det de er vant med.

Råd om valg av kurser for de forskjellige studierettningene i matematikk ved UiO

Studieretning Computational Science

MEK2200. De har i tillegg anbefalinger om noen andre emner, men ingen andre obligatoriske.

Studieretning Dataanalyse

STK2000. Denne studieretningen har i tillegg ett valgfritt emne + exphil, men exphil lar seg jo lett flytte til et annet semester og byttes ut med et valgfritt.

Studieretning Finans, forsikring og risiko

Her må alle ta MAT2700. I tillegg må de enten ta ett av disse tre emnene: MAT2300, STK2400, STK2500. Problemet her er at dette valget er førende for om de kan fortsette videre med hhv finans, forsikring eller risiko. For å gi denne studieretningen et fullverdig tilbud må vi altså finne erstatninger for alle disse tre emnene. (Hvis det ikke går må vi vurere om NUS bare kan anbefales for studenter innen for en eller to av disse retningene). Også denne studieretningen har anbefalt exphil, men det er altså ikke noe problem.

Studieretning Informatikk med matematikk

Her er det stor frihet og ingen obligatoriske emner, så det eneste behovet for denne studieretningen er at det finnes informatikkemner på et visst nivå å velge i.

Studieretning Matematikk

Det er bare MAT2300 som må erstattes (exphil kan flyttes).

Studieretning Mekanikk og teknologi

Som i studieretning Computational science er også her MEK2200 obligatorisk. I tillegg har de valget mellom MEK3500 eller FYS2130. Fordi det ene av disse er et høstkurs og det andre et vårkurs, kan man fint "planlegge dem bort" på samme måte som med exphil. Det eneste emnet som da absolutt må dekkes er altså MEK2200.


Helmer Aslaksen
Department of Mathematics
National University of Singapore
helmer.aslaksen@gmail.com

Web Server Statistics for Helmer Aslaksen, produced by Analog.

Valid XHTML 1.0!

I use the W3C MarkUp Validation Service and the W3C Link Checker.